ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล-heng99slot

ซ้อมเป็นเศรษฐี How to ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1

 

How to ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

เตรียมพร้อมไว้ก่อน ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล เรียกว่าเป็นความหวังของคนค่อนประเทศ สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนละ 2 งวด ซึ่ง “ความหวัง” ของคนถูกสลาก ก็อยากถูกรางวัลใหญ่สักครั้ง แต่หากใครแต้มบุญน้อย ก็ขอให้ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก็ยังดี

               อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลต่างๆ เรารวบรวมสถานที่ขึ้นเงินมาให้ จะได้เตรียมตัวถูก ว่าควรจะตรงดิ่งไปที่ไหน

 

 

ขึ้นเงินสลากกินเบ่งรัฐบาล-heng99slot

ขึ้นเงินสลากกินเบ่งรัฐบาล-heng99slot

 

1. กองสลาก สนามบินน้ำ 

               การขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ หรือ “รางวัลที่ 1”  สำหรับการที่ท่านจะเดินทางไปที่ กองสลาก สนามบินน้ำ นั้นที่ตั้งอยู่ที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเจ้าหน้าที่กองสลากจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30-15:00 น. ในทุกวันทำการโดยบริการต่อเนื่อง นอกจากนี้หากท่านไหนไม่อยากเสียเวลาท่านสามารถ จองคิวขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลากออนไลน์ได้แล้วนอกจากนี้หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมา โดย 1 คน ขึ้นเงินได้ไม่เกิน 100 ฉบับ โดยช่วงเช้าให้บริการขึ้นเงินลอตเตอรี่ 45,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. และช่วงบ่ายให้บริการ 20,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 12.01-14.00 น. รวม 65,000 ฉบับต่อวัน โดยท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนด้วย

    อัตราค่าธรรมเนียม

 • ร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

 

 

 

กองสลาก-heng99slot

กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 

2.  ธนาคารออมสิน

              รับขึ้นเงิน รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป ขอรับรางวัลเป็นเงินสด / หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีผู้ขอรับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์)

            หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
 • สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

           คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

 • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือสลากการกุศลทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1

          อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

 

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลออมสิน-heng99slot

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลออมสิน

 

 

3. ธนาคารกรุงไทย

          ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

             อัตราค่าธรรมเนียม

 •   สลากกินแบ่งรัฐบาล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
 • สลากการกุศล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

  ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลกรุงไทย-heng99slot

  ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลกรุงไทย

 

4. ธนาคาร ธ.ก.ส.

          ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น

                  อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัล
 • ค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล

 

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลธกส-heng99slot

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลธกส

 

 

          สำหรับ ทุกรางวัลที่ถูก สามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปขอขึ้นเงินได้ภายใน2ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรางวัล โดยหากพ้นระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว สำนักงานสลาก จะนำส่งเงินรางวลัที่ไม่มีผู้รับให้เป็นรายได้แผ่นดิน

 

เป็นอย่างไรกันบ้างหรับบทความนี้ เชื่อว่าน่าจะถูกใจสายเสี่ยงโชคกันอย่างแน่นอน ใครที่กดเข้ามาอ่านขอให้งวดที่กำลังจะออกถูกรางวัลที่ 1 เลยนะ  สนใจซื้อเลขเด็ดคลิก

 

ซ้อมเป็นเศรษฐี

ซ้อมเป็นเศรษฐี How to ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1

 

 

 

Share facebook twitter line
หวย
ซ้อมเป็นเศรษฐี How to ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1
หน้าแรก หน้าแรก บอลสด บอลสด เล่นเกม โปรโมชั่น โปรโมชั่น สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก