สลากออมสิน 3 ปี

สลากออมสิน 3 ปี งวดที่ 137 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน

สลากออมสิน 3 ปี  สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 137 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย   เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

เฮง99 สลากออมสิน

สลากออมสิน 3 ปี

 

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี / Digital Salak On MyMo

สลากดิจิทัล หรือ Digital Salak On MyMo คืออะไร
สลากดิจิทัล คือ สลากออมสินพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝาก–ถอน-ตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนสลากดิจิทัล และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

สลากออมสิน เฮง99

 

สลากออมสินดิจิทัล อายุ 3 ปี งวดที่ 138 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

 

สลากออมสิน เฮง99

 

“สลากออมสิน” และ “เงินฝากออมสิน” ต่างกันอย่างไร?

สลากออมสิน

– ดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินฝากเล็กน้อย แต่มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่
– ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษี
– ควรถือให้ครบอายุสลากเพื่อผลตอบแทนสูงสุด

เงินฝากออมสิน

– ดอกเบี้ยสูงกว่าสลาก แต่ไม่มีลุ้นรางวัล
– บางประเภทบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี (เช่น เงินฝากเผื่อเรียก บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) บางประเภทเสียภาษีตามประกาศของกรมสรรพากร
– มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบเงินฝากเผื่อเรียก (ถอนได้ทุกเวลา) และแบบฝากประจำ (ออมระยะยาว) และฝากพิเศษแบบอื่น ๆ

สลากออมสินแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร?

[Designer note: ทำเป็นตารางเปรียบเทียบ โดยให้แกน X เป็นประเภทสลาก และแกน Y เป็นขั้นต่ำ, คุณสมบัติผู้ฝาก, อายุสลาก, มูลค่ารางวัลที่ 1, ผลตอบแทนขั้นต่ำ (เมื่อซื้อ 10,000 หน่วย)]

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

– ราคา: หน่วยละ 20 บาท
– คุณสมบัติผู้ฝาก:
– บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
– เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
– มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
– อายุสลาก: 1 ปี (มีสิทธิถูกรางวัล 12 ครั้ง)

สลากออมสิน 3 ปี

สรุป สลากออมสิน 3 ปี

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปีตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาในการรับฝาก  โดยได้แจ้งวันที่มีสิทธิ์ถอนครบอายุไว้ที่ด้านหลังสลากทุกฉบับ  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝาก  ธนาคารจึงขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสลากออมสินพิเศษของท่าน  หากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว  ธนาคารขอเรียนเชิญท่านนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา  ธนาคารออมสินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้วางใจใช้บริการธนาคารออมสินเสมอมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share facebook twitter line
โปรโมชั่น
สลากออมสิน 3 ปี งวดที่ 137 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน
หน้าแรก หน้าแรก บอลสด บอลสด เล่นเกม โปรโมชั่น โปรโมชั่น สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก